Ngọc bội phỉ thúy Như ý

Ngọc bội phỉ thúy Như ý

Giá: 39,500,000 đ
Danh mục: NGỌC PHỈ THÚYVÒNG CỔ.
Nội dung chi tiết

20160112_161726

Mặt ngọc bội như ý ngọc phỉ thúy vân sơn thủy VIP , chất ngọc trong kính AA+ cực đẹp và hiếm có trong lõi ngọc. Ngọc bội phỉ thúy là sản phẩm năng lượng cao, đặc biệt mang lại tài lộc trong làm ăn buôn bán, giúp nâng cao sức khỏe, sinh khí vượng khí, thuận lợi hanh thông trong mọi việc, trừ tà, kị tiểu nhân…Mặt ngọc như ý có ý nghĩa là vạn sự như ý, mọi sự đều thành như mình mong muốn.